Duurzaam Schrijnwerk

Waarom een label Duurzaam Schrijnwerk?

Het belang van duurzame ontwikkeling blijft ook in de bouwsector toenemen. Particulieren, architecten en bouwbedrijven blijven meer verantwoorde producten eisen. Bovendien zal de overheid vanaf 2020 duurzaamheidscriteria in alle stadia van het aankoopproces in acht nemen bij overheidsopdrachten. In deze context heeft BCCA vzw samen met de sector het initiatief genomen om een (publiek) voorschrijfbaar label "Duurzaam Schrijnwerk" uit te werken.

 

We deden dat in overleg met alle betrokken stakeholders: publieke en private opdrachtgevers, architecten, systeemleveranciers en schrijnwerkconstructeurs.

Tijdens de opleiding zal toegelicht worden wat de principes en uitgangspunten waren bij de uitwerking van het label en hoe dit in de toekomst verder kan evolueren.

 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het label?

Het overzicht van alle technische eisen en duurzaamheidscriteria wordt vastgelegd in een charter waartoe elk bedrijf dat het label wil verwerven zich dient te engageren. Samengevat:

  1. Kennis en respect van de in België geldende regelgeving, wetten, normen en technische voorschriften
  2. De keuze van gebruiksgeschikte schrijnwerksystemen en componenten bij het ontwerp en de productie van het schrijnwerk
  3. Beheersing van het schrijnwerk ontwerp, productie en kwaliteitsbewaking
  4. Systematisch verminderen van de milieu-impact in alle stappen van de productieketen
  5. Rekening houden met sociale en ethische criteria bij alle bedrijfsbeslissingen

Tijdens de opleiding ontdekt u hoe u aan de eisen kan voldoen en krijgt u inzicht in verschillende aspecten van een toekomstgerichte en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Download onze certificaat

Download onze infofiche