PEFC-Certificaties

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is een label dat duurzaam bosbeheer garandeert. Concreet bevordert PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar is.  

Ons bedrijf onderschrijft het PEFC-systeem voor duurzaam bosbeheer. Sommige van onze producten dragen het PEFC-label. Dankzij dit label bent u er zeker van dat u een product koopt dat uit een duurzaam beheerd bos komt. Het duurzaam bosbeheer is gebaseerd op drie hoofdthema's: er wordt gestreefd naar economische levensvatbaarheid, milieuvriendelijkheid, sociale bijdrage en het evenwicht tussen deze drie thema's.

Meer informatie over PEFC vind je op www.pefc.be

De vzw PEFC is een niet-gouvernementele organisatie die in 1999 op het initiatief van 11 Europese landen opgericht werd. Vandaag de dag is PEFC het meest verspreide certificatiesysteem ter wereld. 15 miljoen boseigenaars van meer dan 40 landen hebben zich al aangesloten bij het PEFC certificatiesysteem. Dit vertaalt zich in meer dan 313 miljoen hectare bos, of ongeveer 60% van de gecertificeerde oppervlakte in de wereld.

In België zijn meer dan 300.000 hectaren bos PEFC-gecertificeerd, met andere woorden meer dan 50% van de oppervlakte van de Waalse bossen en 43% van de oppervlakte van de Belgische bossen. Bovendien zijn we één van de meer dan 485 bedrijven met een PEFC-certificaat in België. Vandaag de dag nemen consumenten een meer verantwoorde houding aan ten opzichte van het milieu dan in het verleden. Daarom certificeren steeds meer boseigenaars hun bossen en blijft het aantal gecertificeerde bedrijven stijgen. De PEFC-certificatie gaat er elke dag op vooruit.

Iedereen die om het milieu geeft en de toekomst van onze planeet wilt veiligstellen voor onze kinderen, kiest voor hout, papier of afgeleide producten met een PEFC-certificatie. Het is om al deze redenen dat ons bedrijf actief het PEFC-label steunt en we u een uitgebreid assortiment producten met het PEFC-label aanbieden.

PEFCTM-labelisering voor:
Eik in RAL-kleuren, Meranti, Merbau

Het certificaat downloaden: 
23-1225-N_EMAC BELGIUM_PP_230112Cf.pdf