Onze Certificaties

Certificatie

Certificatie is een middel om via toezicht door een onafhankelijke instelling het vertrouwen te geven in een product, een bouwsysteem, een organisatie of een persoon. 
Certificatie is eigenlijk de bevestiging van de kwaliteitszorg die in een bedrijf of organisatie aanwezig is. Men mag zelfs zeggen dat zonder kwaliteitszorg certificatie geen zin heeft.

Het bestaan van een certificatie en het vertrouwen dat daardoor ontstaat, vergemakkelijken de beslissingen die worden genomen bij het toevertrouwen van opdrachten, het voorschrijven van producten in bestekken, de uitvoering en de controle van werken. Het is als het ware een adelbrief bij de presentatie in de markt.

Certificatie werkt het best wanneer men op een officiële manier de criteria kan vastleggen waaraan een product, bouwsysteem, persoon of organisatie moet voldoen. Deze criteria worden vastgelegd via een consensus binnen officiële organisaties waaraan alle belanghebbende partijen (overheid, private gebruikers, architecten, ingenieurs, aannemers, producenten, deskundigen, laboratoria,…) deelnemen.

Certificatie is reeds meer dan 35 jaar aanwezig in de maatschappij en wint ook in de bouw geleidelijk aan belang vooral ten gevolge van de toename van de kwaliteitswil van de klant, de complexiteit van het aanbod en de vermenigvuldiging van wettelijke regelingen.

Certificatie is ook een middel om de kwaliteitszorg in het algemeen aan te zwengelen en daardoor te komen tot een rationeler beheer in de organisatie en betere economische resultaten.