CE-Markering

Overeenkomstig de Bouwproductenrichtlijn moeten alle fabrikanten van deuren en ramen hun producten die in de Europese handel gebracht worden vanaf 1 februari 2010 van een CE-markering voorzien, in overeenstemming met de geharmoniseerde productnorm NBN EN 14351-1 Door zijn producten van een CE-markering te voorzien, kan de aannemer aantonen dat deze aan de voorgeschreven prestaties voldoen, wat hem uiteraard een concurrentieel voordeel oplevert. De CE-markering is een belangrijk richtinggevend kader om telkens opnieuw performante en kwalitatief hoogstaande producten op de markt te brengen. Ze houdt namelijk de verplichting in om de prestaties die in de landen van bestemming bij wet vastliggen, te declareren. In België gaat het hier enkel om de federale en regionale eisen die verband houden met de energieprestaties en gezondheid.

CE-label voor bepaalde producten

 

Het certificaat downloaden: 

CE_Conformiteitsverklaring.pdf