ATG-certificaties

Sinds 10 juni 2015 beschikt ons bedrijf over een Technische Goedkeuring (ATG) met certificatie voor de vervaardiging van houten ramen en deuren van 68mm. Zo zijn we het eerste en vandaag nog steeds het enige Belgische bedrijf geworden dat houten ramen en deuren vervaardigt met een ATG, die afgeleverd werd door de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw.

Deze certificatie beloont ons permanente verlangen naar uitmuntendheid en onze zoektocht naar de beste oplossingen.

Voor onze klanten vertaalt dit zich in de garantie dat geschikte materialen gebruikt worden en dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de normalisatierichtlijnen en dit volgens een coherente procedure die erkend is en gecontroleerd wordt door een goedkeurings- en certificatieoperator.

Wat is een ATG?

De Technische Goedkeuring is het resultaat van een gunstige beoordeling van de gebruiksgeschiktheid van een materiaal, een product of een systeem (bijvoorbeeld een bouwsysteem) voor een specifieke toepassing en baseert zich op het voldoen aan alle vereisten die opgelegd kunnen worden aan een bouwwerk waarin het materiaal, product of systeem gebruikt wordt.

Wat staat er in een ATG?

– De identificatie van het betrokken product
– De omschrijving van de aangekondigde prestaties
– De verwerking
– De gebruiksgeschiktheid
– De duurzaamheid

Wat zijn de kenmerken van een ATG?

– Alle kenmerken die van invloed zijn op de geschiktheid voor het beoogde gebruik.
– De fabrikant moet aan alle opgelegde vereisten voldoen en de bereikte prestaties voor alle aangekondigde kenmerken vermelden.

In het geval van houten ramen en deuren zijn dit:

– De luchtdichtheid
– De windweerstand
– De waterdichtheid
– De thermische prestaties

Een ATG wordt enkel afgeleverd indien een producent zijn productie aan een goedkeurings- en productcertificatieoperator openstelt.

De ATG staat gratis ter beschikking op de website van de BUtgb: www.butgb.be

Wie levert de ATG's af?

Een Technische Goedkeuring wordt enkel door de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in bouw (BUtgb) afgeleverd. De belangrijkste partners van de BUtgb zijn: SECO, WTCB, TCHN,…

U kunt de laatste versie van de ATG vinden door te gaan naar https://butgb-ubatc.be/nl/