FSC®-Certificaties

De FSC®-certificatie

De Forest Stewardship Council® (FSC®) werd opgericht in 1993 en was het eerste boscertificatiesysteem ter wereld. Het doel van de FSC® is om zowel hier als elders een verantwoord bosbeheer te promoten en dit met respect voor de mens en de natuur, niet alleen nu maar ook voor de volgende generaties!

Daarvoor heeft de FSC® regels voor het goed bosbeheer uitgewerkt (normen) die van toepassing zijn op en aangepast kunnen worden aan alle soorten bossen (boreaal, gematigd, tropisch) van eender welke oppervlakte. Deze regels betreffen onder meer de legaliteit van de boskap, de rechten van de arbeiders en van de plaatselijke bevolking/gebruikers, de impact op het milieu en de biodiversiteit,... Elk bos dat aan deze eisen voldoet, kan door middel van een onafhankelijk audit de FSC®-certificering ontvangen en het hout uit dit bos kan dan op de markt worden verkocht als FSC®-gecertificeerd hout. 

Om de naspeurbaarheid van FSC®-gecertificeerd hout van het bos waar het gekapt werd tot bij de eindklant te garanderen, heeft FSC® procedures ontwikkeld die in de hele verwerkings- en handelsketen moeten worden toegepast. Elk bedrijf dat aan deze naspeurbaarheidsregels voldoet, kan door middel van een onafhankelijke audit de FSC®-certificering ontvangen en FSC®-gecertificeerd hout aan verkopen met alle vereiste garanties (te vermelden op het factuur).

De FSC®-certificering wordt erkend door de grootste milieu-NGO's vanwege de hoge eisen die ermee gepaard gaan en heeft ook het grootste aantal bedrijven ter wereld die hieraan mee willen werken. Door producten te kiezen die van FSC®-gecertificeerd hout gemaakt zijn, heeft u de garantie dat u verantwoord bosbeheer in de hele wereld steunt en hieraan concreet bijdraagt. Denk er maar eens over na! Voor meer informatie over de FSC®: www.FSC.be

23-1226-N_EMAC BELGIUM_PF_230220Cf.pdfEMAC is zich bewust van de cruciale rol die bossen in de wereld spelen en het belang van het behoud ervan, en is daarom enkele jaren geleden het engagement van de FSC®-certificering aangegaan. Op vraag van de klant kan EMAC dus producten aanbieden met het FSC®-label en de garanties op het factuur. EMAC is FSC®-gecertificeerd onder de licentiecode FSC-C115143

FSC®-label voor:
Geïmpregneerde en gebeitste Eik, Sapelli, Afzelia, Lorkenhout

Het certificaat downloaden:
FSC_001226-N_EMAC BELGIUM.pdf

Download het politiek beleid FSC:
EMAC_déclaration_politique_fondamentale_FSC.pdf